ข้อมูลห้อง
อาคาร ห้อง ความจุ ประเภท
อาคาร 3 3402 60 ปฏิบัติการ
อาคาร 3 3403 80 ปฏิบัติการ
อาคาร 8 8502 130 บรรยาย
อาคาร 8 8601 90 ปฏิบัติการ
อาคาร 8 8602 80 ปฏิบัติการ
อาคาร 8 8605 45 บรรยาย
อาคาร 8 8606 40 บรรยาย
อาคาร 14 0404 80 บรรยาย
อาคาร 14 0405 80 บรรยาย
อาคาร 14 0406 80 บรรยาย
อาคาร 14 0407 80 บรรยาย
อาคาร 14 0410 300 ปฏิบัติการ
อาคาร 14 0412 50 ปฏิบัติการ
อาคาร 14 0803 120 บรรยาย
หน้า:  ย้อนกลับ 1  2 
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เบอร์ติดต่อ (ภายใน 1167,1147)