ข้อมูลประชาสัมพันธ์
   
หัวข้อ: อุปกรณ์ภายในห้องเรียนชํารุดแจ้งที่เบอร์โทรภายใน 2031, 2018
รายละเอียด: กรณีพบอุปกรณ์ภายในห้องเรียนชํารุด กรุณาแจ้งปัญหาลงในแบบฟอร์มที่เตรียมไว้ให้ในห้องเรียน และนําส่งที่งานอาคารและสถานที่ หรือแจ้งที่เบอร์โทรภายใน 2031, 2018
ไฟล์ข้อมูล: เปิดอ่าน
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เบอร์ติดต่อ (ภายใน 1167,1147)